*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Provođenje aukcije za prodaju neprofitabilnih aktiva

Objavljeno: 17.08.2015.

Kompanija „Nesto Petrol“ a.d. objavila da će agencija o provođenju aukcije za prodaju neprofitabilnih aktiva i marketing segmenta u Bosni i Hercegovini u skladu sa rezultatima konkursa voditi kompanija ReMax.