*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Bezbjedonosna linija

Bezbjedonosna linija za hitne pozive „Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča

Linija za hitne pozive – element sistema borbe protiv korupcije, prevara i pronevjera u „Rafineriji ulja Modriča“ a.d.
Na načine navedene niže svaki radnik „Rafinerije ulja Modriča“ a.d, kao i drugi građani mogu javiti o faktima koji izazivaju sumnju i brigu, povezanih sa mogućnošću pojave korupcije, prevare i pronevjere, te drugim ozbiljnim kršenjima i zloupotrebama u „Rafineriji ulja Modriča“ a.d.

Informacija se može javiti pomoću nekoliko kanala:
• Na telefon: +38765307901 – non-stop
• Putem elektronske pošte na e-mail adresu: antikor@modricaoil.com

Radi osiguranja zaštite radnika, koji su dojavili informaciju putem linije za hitne pozive, od formalnih i neformalnih sankcija, od strane poslodavca preduzete su sledeće mjere:
• kanali veze linija za hitne pozive odnosi se isključivo na radnike odjela bezbjednosti – strukturnu radnu jedinicu koja je ovlaštena da razmatra i provjerava dolaznu informaciju, vrši analizu i službene istrage ako je potrebno, te koja je neposredno potčinjena Generalnom direktoru;
• licu koje dojavi informacije garantuje se poštovanje objektivnosti i poverljivosti prilikom razmatranja dostavljene informacije;
• anonimne dojave se razmatraju (istovremeno, treba imati na umu da dostavljanje kontaktne informacije doprinosi potpunijem proučavanju pitanja, zahvaćenih u postupku, na račun mogućnosti preciziranja dobijene informacije, a takođe omogućava povratnu vezu);
• za zaposlene u „Rafineriji ulja Modriča“ a.d. – radnik koji dojavi informaciju o njemu poznatim faktima korupcije, prevare, pronevjere ili drugim zloupotrebama, u slučaju izvođenja disciplinskog postupka od strane tog lica u toku godine nakon navedene poruke, mjere disciplinske odgovornosti primjenjuju se samo prema rezultatima razmatranja relevantnog pitanja na Disciplinskoj komisiji uz poštovanje načina primjene disciplinskih kazni, predviđenog Zakonom o radu.