*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUB VP

Molub VP je čisto ulje za mehaničku obradu metala aktivnog tipa, za primjenu u uslovima graničnog podmazivanja. Zbog agresivnosti nije pogodan za primjenu na bakru i njegovim legurama.

Koristi se za rashladno podmazivanje kod vertikalnog provlačenja svih vrsta čelika, urezivanja i narezivanja navoja i bušenja slijepih rupa. Sadrži sumpor u aktivnom obliku i omogućava obradu najteže obrađivanih legiranih čelika u širokom temperaturnom intervalu. Kod različitih vrsta obrade pored dobrog hlađenja, onemogućava svarivanje i stvaranje naslaga na oštricama alata, čime se znatno produžava vijek trajanja alata.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, L – MHF; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 28 - 33

Tačka paljenja [°C (min)]: 180