*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUB IP

Molub IP je neemulgujuće čisto ulje za obradu metala neaktivnog tipa, koje nije agresivno na bakar i njegove legure. Proizvodi se na bazi baznih ulja miješane osnove, antihabajućih aditiva, inhibitora korozije i oksidacije.

Posebno se preporučuje za podmazivanje kod operacija hladnog izvlačenja kroz matrice čeličnih limova i profila, sa povećanim brzinama vučenja. Namijenjeno je i za obradu najteže obradivih legiranih čelika. Kod obrade omogućava dobro podmazivanje i dobar kvalitet obrađene površine, bez ogrebotina i oštećenja.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, ISO – MHE ; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 41,4 - 50,6

Tačka paljenja [°C (min)]: 180