*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUB DB

Molub DB je čisto ulje koje sadrži sumpor u aktivnom obliku i namijenjen je za obradu najteže obradivih legiranih čelika. Zbog agresivnosti nije pogodan za primjenu na bakru i njegovim legurama.

Koristi se za hlađenje i  podmazivanje kod operacija dubokog bušenja čelika. Sadrži aditive koji omogućavaju efikasno dejstvo ulja samo na određenim visokim temperaturama, koje se javljaju kod operacija dubokog bušenja čelika.

Primjenom ovog ulja spriječava se tačkasto zavarivanje noža, čime se znatno produžava vijek trajanja alata.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, L – MHF; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 13,0 - 15,0

Tačka paljenja [°C (min)]: 150