*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

KALCIMA G KS 3

Kalcima G KS 3 je kalcijumova maziva mast koja je proizvedena na bazi kalcijumovog sapuna kao ugušćivača i posebno odabranih baznih ulja, sa dodatkom koloidnog grafita.

Kalcima G KS 3 je kalcijumova maziva mast koja se koristi  za podmazivanje kliznih ležajeva, zglobova i svih kliznih elemenata koji rade pri manjim brzinama i opterećenjima, u području radnih temperatura od -30 0C do 70 0C. Dobra otpornost na djelovanje vode omogućava upotrebu kod elemenata izloženih vanjskim uticajima, kao što su odbojnici željezničkih vagona, lanci, lančanici, čelična užad, spiralne i lisne opruge i slično.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743–9, ISO L–XBAHB3; DIN 51502; DIN 51825–KF3C–30

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 3kg, 18kg; Metalna bačva od 50kg i 180kg

ISO klasifikacija: L-XBAHB 3

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 220-250

Tačka kapanja [°C (min)]: >95