*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

FRIGOL 32

Frigol 32 je mineralno ulje naftenske osnove, izvrsnih niskotemperaturnih osobina, namijenjeno za podmazivanje rashladnih kompresora.

Frigol 32 se preporučuje za rashladne kompresore ugrađene u rashladne uređaje koji koriste sljedeće rashladne fluide: amnonijak, ugljen-dioksid, sumpor-dioksid, propan, halogenove ugljovodonike (freone R11, R12, R13, R14, R22, R23, R113, R114, R115, R502, R503, frigen i sl.)

 

Specifikacije

Oznake: ISO 6743-3; DIN 51503 KA; DIN 51503 KC

Pakovanje [kom x L]: 1x60, 1x200

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 28,8-35,2

Tačka paljenja [°C (min)]: 210

Tačka tečenja [°C (min)]: -30