*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta a.d. Rafinerije ulja Modriča je sastavni dio ukupne poslovne politike kompanije i zasniva se na opšteprihvaćenom opredjeljenju svih zaposlenih da uključe sve raspoložive potencijale radi stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta poslovanja u svim njegovim segmentima.

Osnovni ciljevi naše kompanije su potpuno zadovoljenje zahtjeva kupca uz postizanje maksimalnih efekata poslovanja, stalni rast preduzeća i uvažavanje interesa zaposlenih i dioničara preduzeća, te stalna briga o zaštiti životne sredine.

U skladu sa proklamovanim ciljevima, osnovna načela politike kvaliteta Rafinerije ulja a.d. Modriča su:

  • kvalitet i sigurnost proizvoda i usluga mora u potpunosti ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupca;
  • unapređenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodioca svih nivoa i predstavlja kontinuiran proces;
  • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti;
  • odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta pripada svim sektorima i pojedinim izvršiocima za poslove koje obavljaju;
  • uspostavljanje sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije;
  • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdijevanja;
  • uspostavljanje klime dobre saradnje i pripadnosti kompaniji u kojoj će svi zaposleni razumjeti svoje zadatke, ovlaštenja i odgovornosti;
  • usvajanje principa da su uvijek moguća poboljšavanja procesa i proizvoda kroz promovisanje politike kvaliteta;
  • zaštita čovjekove okoline, zdravlja i bezbjednosti zaposlenih trajna su odgovornost svakog radnika kroz efikasno sprovođenje zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.