*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Osnovni podaci

Puni naziv: Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte “Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča” Modriča

Skraćeni naziv: “Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča

Sjedište: Modriča, Vojvode Stepe Stepanovića br.49

UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Organi Društva:

1. Skupština društva

2. Upravni odbor

3. Generalni direktor, Evgeny Kochnev

Izvršni direktori:

Direktor za pitanje bezbjednosti, Vladimir Kuzmichev

Tehnički direktor, Zoran Jovanović

Finansijski direktor, Koryagin Yury

Direktor za razvoj, istraživanje, primjenu i kvalitet proizvoda, Omer Kovač

Direktor za MTO i logistiku, dr Stojan Simić

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4400194130000

PIB: 400194130000

Matični broj: 1056409

Registarski broj: 60-02-0007-10 (Okružni privredni sud Doboj)

Poslovna banka /SBERBANK:567-241-11000247-74

Poslovna banka /NOVA BANKA :555-008-00009233-57

Poslovna banka / RAIFFEISEN BANKA: 161-045-00039400-80