*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Operativno upravljanje kvalitetom

Rafinerija ulja, a.d. Modriča je kompanija koja kroz unapređenje poslovanja i kvaliteta svojih proizvoda i usluga , teži ka stvaranju veće vrijednosti.

Glavne pokretačke snage za uspješno obavljanje misije su:

  • veliki broj kupaca tradicionalno orjentisanih prema našim proizvodima,
  • vrhunska tehnologija koja obezbjeđuje proizvodnju najkvalitetnijih baznih ulja, motornih ulja i maziva,
  • uspješan menadžment i stručno osposobljeni kadrovi,
  • proizvodi koji posjeduju preporuke vodećih svjetskih proizvođača motora i automobila,
  • upravljanje procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa kao i zahtjevi zainteresovanih strana,
  • mogućnost razvoja novih ekološki prihvatljivih proizvoda
  • opredjeljenost poštovanju zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Prateći ovaj pristup, Rafinerija ulja, a.d. Modriča se odazvala pozivu tržišta i sistem poslovanja uredila u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine, ISO 9001 i ISO 14001.

ISO 9001:2008

Rafinerija ulja,a.d. Modriča je uspostavila, dokumentovala, implementirala, održava i stalno unapređuje Sistem mendžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008. Upravljanje kvalitetom u Rafineriji je zasnovano na procesnom pristupu u upravljanju, pri čemu su identifikovani svi procesi koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća. Na taj način dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom su obuhvaćene aktivnosti svih procesa kao što su:

procesi upravljanja preduzećem, proces marketinga, razvoja, nabavke, skladištenja materijala, proizvodnje maziva, proizvodnje baznih ulja, proces skladištenja proizvoda, prodaje, obezbjeđenja kvaliteta, procesi podrške i procesi opštih poslova.

Obezbijeđenje kvaliteta je integralni dio aktivnosti svih identifikovanih procesa čime Rafinerija garantuje kupcu isporuku kvalitetnog proizvoda. Svaku isporuku proizvoda prati uvjerenje o kvalitetu koje se dobija na osnovu analize tj. detaljnog ispitivanja proizvoda u sopstvenoj akreditovanoj Ispitnoj laboratoriji.

Ciljevi kompanije koji potvrđuju posvećenost svih zaposlenih zadovoljstvu naših kupaca i krajnjih korisnika prezentovani su Politikom Kvaliteta.

Ovakav princip poslovanja potvrđen je prvi put davne 2001. godine od strane sertifikacionog tijela Lloyd’s Register. Od tada Rafinerija ulja, a.d. Modriča, sistem razvija i unapređuje te time zadržava sertifikat za standard ISO 9001:2008.