*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Istorijat

1954. U Modriči je osnovana zanatska hemijska radnja “Budućnost”, temelj Rafinerije ulja Modriča. Njen osnivač i darodavac početne opreme za rad bio je Majstor Ilija Panić. Radnja je zapošljavala pet radnika, a prvi proizvodi bili su parket mast, tovotna kolomast i pasta za cipele.

1957. Radionica je promijenila ime u Bosnahem-proizvodnja tehničkih maziva Modriča.

1961. Integracija sa Rafinerijom nafte Brod, kada modrička Rafinerija postaje značajan faktor na jugoslovenskom tržištu.

1964. Proizvedena prva motorna ulja iz porodica OPTIMA i MAXIMA.

1970. Rafinerija ulja Modriča ulazi u sastav HENE (bosanskohercegovačka naftna i hemijska industrija).

1973. Rafinerija ulja Modriča se integriše sa Energoinvestom iz Sarajeva.

1980. Puštena su u rad nova postrojenja za proizvodnju baznih ulja i parafina, na osnovu baznog uljnog štoka koji se dobiva iz Rafinerije nafte Brod.

1989. Ostvaren je najveći obim proizvodnje od 69.373 tona gotovih proizvoda.

1990. Proizvedeno je preko 46 000 tona maziva i prerađeno je oko 70 000 tona baznog uljnog štoka.

1991. Rafinerija ulja Modriča je značajan izvoznik baznih ulja i parafina u zemlje zapadne Evrope, a kao renomirani proizvođač motornih ulja i maziva, te baznih ulja i parafina ulazi u čvrste poslovne aranžmane sa poznatim svjetskim kompanijama kao sto su Orogil, Golf, Ammoco, Wintershall i dr.

1992. Rat na prostoru bivše Jugoslavije prekida dinamičan i progresivan razvoj Rafinerije ulja Modriča. U toku rata dolazi do velikih oštećenja ukupnih materijalnih dobara, a vrijednost štete se procjenjuje na oko 45 miliona maraka.Posledice rata svele su proizvodnju na 1000 – 2000 tona maziva godišnje.

1996. Dolazi do ponovnog intenziviranja proizvodnje.

2003. Izvršena je transformacija preduzeća u Akcionarsko društvo u kome je najveći broj akcija (62,3%) u državnom vlasništvu; 13,35% u vlasništvu akcionara po vaučer ponudi, 11,01% su interni dioničari, Penzioni fond RS raspolaže sa 8,9% vrijednosti i Fond za restituciju sa 4,45%.

2004. Manifestacijama u krugu firme i gradu proslava 50 godina rada.

Na završnoj svečanosti upriličenoj u motelu “Majna”, vlasništvu rafinerije ulja, dodijeljene plakete, zahvalnice i pokloni zaslužnim radnicima, poslovnim partnerima i naravno rafinerijinim penzionerima koji su svojim radom i zalaganjem Rafineriji ulja Modriča obezbijedili imidž kakav danas ima.

2007. Izvršena je privatizacija akcija u državnom vlasništvu od strane ruske kompanije “NjeftegazInKor”, tako da ova kompanija posjeduje 75,65% akcija.

2008. Pokrenut remont postrojenja za proizvodnju baznih ulja i parafina.