*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Motorna laboratorija

Motorna laboratorija služi za ispitivanje svih motornih ulja na motorima u laboratorijskim i eksploatacionim uslovima. Posjeduje dvije ćelije za ispitivanje motornog ulja na motorima.

U jednoj ćeliji se nalazi motorna kočnica za ispitivanje motornog ulja na motorima do jačine 150 KS, dok je u drugoj ćeliji motorna kočnica za ispitivanje na motorima jačine do 500 KS. Pored ove dvije kočnice nalazi se i vazdušna kočnica koja služi za ispitivanje dvotaktnog ulja na dvotaktnim motorima.

Osim laboratorijskih ispitivanja vrše se eksploataciona (putna) ispitivanja motornog ulja na putničkim vozilima kao i trkaćim vozilima koja se takmiče u kružnim i brdskim trkama za šampionat BiH i šampionat centralnoevropske zone. Ispitivanja motornog ulja se vrše prema datim procedurama od strane proizvođača motora, te prema internim metodama koje se odrede za određena ispitivanja.

U motornoj laboratoriji je sprovedeno niz motornih ispitivanja, a neki od njih su slijedeći:

  • Ispitivanje motornog ulja na motoru FIAT 128.A.064 u trajanju od 50,70,100 i 200 MČ. Temperatura ulja se kretala od zadane vrijednosti 110°C po programu i dostizala 130°C, a sve u svrhu sagledavanja kvaliteta datog ulja. U toku ispitivanja praćena su habanja motornih dijelova, čistoća klipova kao i stanje klipnih prstenova.
  • Ispitivanje motornog ulja na motoru FIAT 124.AC. u trajanju od 100 i 200 MČ sa uljem OPTIMA SUPERVISK 10Z-50 sa ciljem sklonosti ulja ka površinskom predpalenju (sekundarno palenje) prema metodi CEC-L-09-T-71. Pojava predpalenja registruje se padom snage motora od 20 do 25% i porastom temperature u komori za sagorijevanje od 80-100°C.
  • Ispitivanje motornog ulja MAXIMA S-3 20Z-40 na motoru FIAT OM.C03/41 u trajanju od 150, 500 i 1000 MČ. Motorni test od 1000 M.Č. rada motora sa motornim uljem MAXIMA HDS-3 20Z-40 izvršen je u cilju sagledavanja mazivnih sposobnosti ovog ulja za duži vijek upotrebe bez zamjene. Nakon sprovedenih testova od 150 i 500 MČ rada motora, a na osnovu pokazanih rezultata ocijenjeno je da postoje znatne rezerve kvalitetnih osobina ovog ulja pa se pristupilo izvođenju testa od 1000 MČ. kako bi se dokazala opravdanost primjene ulja MAXIMA HDS-3 20Z-40 kao dugovječno, a da ne dođe do umanjenja performansi motora u odnosu na klasična ulja sa kraćim periodom zamjene. Sumirajući sve pokazatelje ulja MAXIMA HDS-3 20Z-40 se može upotrebljavati u navedenom motoru bez zamjene do 1000 MČ. Sa dobrom sigurnošću da neće doći do zapicanja klipnih prstenova, zaribavanja i prevelikog habanja dijelova motora. Tokom ovog testa praćena je i začepljenost uljnog filtera gdje se mjerio pritisak ulja na ulazu i izlazu iz filtera.
  • Ispitivanje motornog ulja MAXIMA HDS-3 20Z-40 na motoru FAMOS 2F/4 jačine do 200 KS, a koji se ugrađuje u teretna vozila tj. autobuse, je trajao 480 MČ. a cilj je bio da se utvrdi uticaj ulja na sve vitalne elemente motora u svrhu produženja vijeka eksploatacije.
  • Ispitivanje univerzalnog motornog ulja AGROMAX 2G 15W40 na motoru S.44.AT proizvodnje IMR Beograd od 76 KS a ,koji se ugrađuje u privredna vozila TAM-a kao i u poljoprivrednu mehanizaciju , izvršeno je u trajanju od 500 MČ. Cilj motornog testa je da se dobije homologacija datog ulja gdje je ispitivana istrošenost motornih dijelova, stanje klipnih prstenova i detergentnodisperzantne osobine ulja.
  • Ispitivanja motornog ulja HC-POWER 10W40,OPTIMA MAGNUM 5W40, OPTIMA MAGNUM 0W40, OPTIMA EKO 5W30, OPTIMA HC CITY 10W40 OPTIMA EKO plus 5W30 itd. vršena su na volkswagenovom motoru 1.9 SDI sa gorivom euro dizel po proceduri CEC-L-78-T.99 koju je propisao proizvođač motora, u trajanju od 54 MČ. rada motora. Temperatura ulja u koritu motora dostiže i do 140°C prema datoj proceduri što pokazuje da su uslovi rada motora dosta pooštreni.
  • Eksploataciona (putna) ispitivanja vršena su na vozilima Z 101 SUPER u trajanju od 10.000 pređenih kilometara i na vozilu GOLF V u trajanju od 100.000 kilometara sa motornim uljem OPTIMA EKO plus 5W30. Cilj ispitivanja je uticaj ulja na sve vitalne elemente motora, stanje klipnih prstenova i detergentnodisperzantne osobine datog ulja. Kod eksploatacioni ispitivanja se vrše ispitivanja i ostalih fluida, kočione i rashladne tečnosti.
  •   Izvršeno je testiranje određenih motornih ulja tj. uticaj ulja na startovanje motora pri niskim temperaturama -hladni start.

Samo testiranje je obavljeno na planini Jahorini, sa vozilom Golf V 1.9 TDI pri temperaturi zraka do -20°C i potpuno hladnom motoru vozila.

  • Ispitivanje ulja za dvotaktne motore izvođena su na motorima TOMOS UMO6 I DMB 520R u trajanju od 100 MČ. Tokom ispitivanja praćena su habanja elemenata motora, stanje klipnih prstenova, čistoća klipa, začepljenost izduvnog kanala, kao i stanje svjećica tokom rada motora tj. da li je došlo do premoštenja svjećice.