*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

O Ispitnoj laboratoriji

Ispitna laboratorija, kao posebna organizaciona jedinica Rafinerije ulja Modriča a.d., osnovana je prije više od 58 godina. Danas je to moderna, akreditovana laboratorija u sastavu akcionarskog društva Rafinerije ulja Modriča sa 32 stalno zaposlena izvršioca koji rade oko 175 različitih fizičko-hemijskih, mehaničkih i električnih ispitivanja.

Ispitna laboratorija “Rafinerije ulja” Modriča a.d. osposobljena je za ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika sredstava za podmazivanje i hlađenje u industriji i saobraćaju proizvedenih na bazi mineralnih i sintetskih sirovina, ispitivanje sredstava za hlađenje motora na bazi glikola, ispitivanje kočionih tečnosti, ispitivanje mazivih masti, ispitivanje parafina, ispitivanje vode (industrijska i otpadna), ispitivanje sirovina od kojih su navedeni proizvodi sačinjeni i hemikalija. Snaga Ispitne laboratorije RUM-a se ogleda u modernoj opremi, kvalitetu i stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji obezbjeđuju brza i pouzdana ispitivanja. Razvoj sistema kvaliteta uslovio je savremeno funkcionisanje Ispitne laboratorije i rad u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i BAS EN ISO/IEC 17025.

Ispitna laboratorija “Rafinerije ulja Modriča” a.d. je akreditovana prema zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025 od 14.07.2004. god. Rješenjem br. LI-09.01, čime je potvrđena njena osposobljenost i kompetentnost za obavljanje 60 različitih akreditovanih standardnih metoda ispitivanja i uzorkovanja tečnih naftnih proizvoda.