Landing image
Saopštenja

16.5.2018.

Održana vatrogasna vježba!

Provjera i uvježbavanje stručne osposobljenosti

Održana vatrogasna vježba!

U Rafineriji ulja Modriča održana je vježba evakuacije, spasavanja i gašenja požara.

U simualciji akcidente situacije na proizvodnom postrojenju učestvovali su radnici Rafinerije, teritorijalna vatrogasna jedinica, Dom zdravlja Modriča  i Agencija za obezbijeđenje“ Alfa“.

Cilj vježbe je provjera i uvježbavanje stručne osposobljenosti radnika Rafinerije ulja Modriča za reagovanje u akcidentnim situacijama, aktivnostima evakuacije, spasavanja života ljudi, gašenja požara i pružanja prve medicinske pomoći.

Kolege su bile na nivou zadatka!