Landing image
Saopštenja

13.2.2019.

Oglas o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara „Rafinerije ulja Modriča“ a.d. Modriča

Nacrte odluka za V vanrednu Skupštinu akcionara možete preuzeti ovdje.