Landing image
Saopštenja

27.11.2012.

Posjeta ukrajinskog ambasadora Рafineriji ulja Мodriča

Posjeta ukrajinskog ambasadora Рafineriji ulja Мodriča

MODRIČA, 27. 11. 2012. god. Aleksandar Mihajlovič Ljevčenko, ukrajinski ambasador sa sjedištem u Zagrebu zadužen za Hrvatsku i BiH, posjetio je Rafineriju ulja Modriča i tom prilikom izrazio želju da se proizvodi ove kompanije nađu na Ukrajinskom tržištu.

Posjeta ukrajinskog ambasadora predstavlja intenziviranje kontakata sa kompanijiama iz Bosne i Hercegovine, koji su nužni za buduću ozbiljnu saradnju kompanija iz Ukrajine sa kompanijama koje pozitivno posluju u BiH.

Prema riječima ukrajinskog ambasadora, brend i kvalitet koji prati proizvode Rafinerije ulja Modriča su veoma interesantni ukrajinskom tržištu, ali nije u mogućnosti da odgovori bez analize kvaliteta proizvoda, kao i njihove cijene, da li će se saradnja uspješno ostvariti.

„Potrebno je da se vaš proizvod na našem tržištu nametne cijenom i kvalitetom i da potisne druge proizvode. Takođe ja želim istaći da mi nismo kompanija već ambasada i da je potrebno dovesti određene kompanije iz Ukrajine koje će se upoznati sa kvalitetom i cijenom proizvoda i onda se može govoriti o mogućoj saradnji“, rekao je Ljevčenko.

Ambasador je naveo da je ovo prva posjeta, odnosno sastanak koji je bitan za obje strane, gdje se može razgovarati o plasmanu Rafinerijinih proizvoda u Ukrajinu, ali i kupovini određenih sirovina i proizvoda iz Ukrajine koji su Rafineriji potrebni za modernizaciju i proizvodnju.

Generalni direktor Rafinerije ulja Modriča Dr Pero Dugić je ovom prilikom upoznao ambasadora Ljevčenka sa kapacitetima, tehnologijom i vrstama proizvoda Rafinerije ulja Modriča.

„Mi smo danas ambasadora Ukrajine upoznali sa našim potencijalima u oblasti razvoja i proizvodnje motornih i industrijskih maziva, sa našim proizvodnim programom, sa proizvodima koji ispunjavaju zahtjeve vodećih evropskih i svjetskih proizvođača putničkih i komercijalnih vozila, a za koje postoji potreba i interesovanje na tržištu Ukrajine. Rafinerija ulja Modriča smatra, da nakon analize tržišta ima veliku šansu da svoje vrhunske proizvode plasira na ovom tržištu“, istakao je Dugić.

Prilikom ove značajne posjete Rafineriji ulja Modriča, ambasador Ljevčenko je upoznao menadžment Rafinerije ulja Modriča sa proizvodima iz Ukrajine koji su potrebni rafinerijama koje su u rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji. Poznato je da je Ukrajina veliki proizvođač cijevi koje su potrebne rafinerijama u procesu modernizacije i proizvodnje, te da bi se nakon ostvarenih kontakata sa ukrajinskim kompanijama mogla ostvariti dvosmjerna saradnja.