Landing image
Saopštenja

28.5.2021.

Оglas o sazivanju XXII redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

Oglas o sazivanju XXII redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE

Prijedlog odluka XXII redovne godišnje skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča – preuzimite OVDJE