Landing image
Saopštenja

27.5.2024.

Oglas o sazivanju XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XXV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE