Landing image
Saopštenja

19.5.2023.

Oglas o sazivanju XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE