Landing image
Саопштења

19.5.2023.

Оглас о сазивању XXIV Редовне годишње скупштне акционара „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича и приједлози одлука

Оглас о сазивању XXIV Редовне годишње скупштне акционара "Рафинерија уља Модича" а.д. Модрича - преузимите ОВДЈЕ

Приједлози одлука XXIV Редовне годишње скупштне акционара "Рафинерија уља Модича" а.д. Модрича - преузимите ОВДЈЕ