Landing image
Press

5/19/2023

(Srpski) Oglas o sazivanju XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča i prijedlozi odluka

Oglas o sazivanju XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka XXIV Redovne godišnje skupštne akcionara "Rafinerija ulja Modiča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE