Landing image
Saopštenja

29.6.2020.

Odluke sa XXI redovne godišnje Skupštine akcionara "Rafinerije ulja Modriča" a.d. Modriča

Ovdje možete preuzeti Odluke sa XXI redovne godišnje Skupštine akcionara “Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča.