Landing image
Saopštenja

24.6.2019.

Odluke sa XX redovne godišnje Skupštine akcionara "Rafinerije ulja Modriča" a.d. Modriča

Ovdje možete preuzeti Odluke sa XX redovne godišnje Skupštine akcionara “Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča.