Landing image
Saopštenja

17.9.2012.

Rafinerija ulja modriča potpisala ugovor o saradnji sa RiTE Ugljevik

Rafinerija ulja modriča potpisala ugovor o saradnji sa RiTE Ugljevik

Nastavljena saradnja između Rafinerije ulja Modriča i RiTE Ugljevik

MODRIČA 05.09.2012.god. – U Rafineriji ulja Modriča potpisan ugovor u vrijednosti od 1.000.000 KM, između ove kompanije i Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Generalni direktor Rafinerije ulja Modriča dr. Pero Dugić, istakao je značaj ove dugogodišnje saradnje koja predstavlja potvrdu kvaliteta rafinerijinih proizvoda, kao i povjerenje od strane RiTE Ugljevik kada su u pitanju njeni proizvodi.

„Pored ugovora, najveću vrijednost predstavlja dugogodišnja poslovno – tehnička saradnja između naše dvije kompanije koja traje punih dvadesetpet godina. U toku naše saradnje kroz mašine, mehanizaciju i industrijska postrojenja RiTE Ugljevik prošlo je preko 6.000 tona naših proizvoda. Pored toga, naši inžinjeri su u stalnom kontaktu sa svojim kolegama iz Ugljevika i interaktivnim radom postižu velike uštede u pogledu eksploatacije njihove mehanizacije“, kazao je generalni direktor Dugić.

Potpisivanje ovog ugovora i za Rudnike i Termoelektranu Ugljevik predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje i ogromnog povjerenja u kvalitet rafinerijini proizvoda, rekao je Anto Gajić generalni direktor ovog preduzeća.

„Osim kvaliteta po kome su rafinerijini proizvodi tradicionalno poznati, što govori i činjenica da se prilikom eksploatacije nije desila ni jedna havarija, veliku stvar predstavlja i preuzimanje našeg starog ulja od strane modričke Rafinerije, čime smo rješili problem zbrinjavanja ovog ulja što je u skladu sa ekološkim standardima,“ istakao je Gajić.

Gajić navodi da su, i pored velike ponude na tržištu, ostali vjerni proizvodima Rafinerije ulja Modriča zbog njihovog kvaliteta, ali i zbog tehničke podrške koju imaju od stručnjaka iz ove rafinerije.

Pored potpisivanja ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji između Rafinerije ulja Modriča i RiTE Ugljevik, potpisan je i trogodišnji ugovor između OPTIMA GRUPE i RiTE Ugljevik o snabdjevanju dizel i benzinskim gorivom ovog ugljevičkog preduzeća.

„ Ovom prilikom ponovo smo potpisali ugovor o snabdjevanju gorivom, Rudnike i Termoelektranu Ugljevik, čija vrijednost iznosi 20.000.000 miliona KM na godišnjem nivou, što takođe predstavlja dugogodišnju saradnju u poslovanju dvije domaće kompanije, a ujedno znači i sigurnost kada je riječ o samom snabdjevanju sa mogućnošću hitnih intervencija dopremanja goriva ako se za to ukaže potreba“, izjavio je Slavko Šćepanović prvi zamjenik direktora Optima grupe.