Landing image
Saopštenja

12.11.2021.

Oglas o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara „Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča

Oglas o sazivanju VII vanredne skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča - preuzimite OVDJE

Prijedlozi odluka VII vanredne skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča – preuzimite OVDJE