Landing image
Proizvodi za brodske motore

SPECIJALNO ULJE ZA KOSILICE SAE 30


Veoma kvalitetno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje četvorotaktnih motora nove generacije, ugrađenih u kosilice i slične mašine koje konstantno rade pri visokom broju obrtaja, a imaju hlađenje motora sa vazduhom i uljem.

ISPUNJAVA SPECIFIKACIJE API SG; ACEA A2

DOSTUPNO U PAKOVANJU 1L, 200L

Slika za motorno ulje

Specifikacije
SPECIJALNO ULJE ZA KOSILICE  SAE 30
Viskoznost na 100°C, mm2/s 12.0 - 12.5
Indeks viskoznosti, min. 105
Tačka tečenja, max., °C -21
Tačka paljenja, min., °C 230