Landing image
Proizvodi za brodske motore

MAXIMA MARINE OIL МО 5 | MO 70

МО 5 | MO 70

MO 5 je kvalitetno ulje za motore brodova koji kao pogonska goriva koriste ostatna (HFO) goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i paketa aditiva s antikorozivnim, deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno je za podmazivanje sistema kartera u sporohodnim, dvotaktnim CROSSHEAD dizel motorima, sa odvojenim sistemom za podmazivanjem cilindara.

MO 70 je kvalitetno cilindarsko ulje visokozitetne gradacije SAE 50 za motore brodova koji koriste ostatna goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalnog paketa aditiva s antikorozivnim i deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno za podmazivanje sporohodnih dvotaktnih CROSSHEAD dizel motora koji koriste ostatna (HFO) goriva sa sadržajem sumpora do 4 mas%.

ISPUNJAVA SPECIFIKACIJE: API CF

DOSTUPNO U PAKOVANJU: 200L

Slika za motorno ulje

Specifikacije
MAXIMA MARINE OIL M0 5 SAE 30 MO 5 SAE 40 MO 70 SAE 50
Viskoznost na 100°C, mm2/s 11.5 - 12.5
14.0 - 15.0 19.0 - 20.0
TBN, mg KOH/g 5 5 70
Indeks viskoznosti, min. 90 90 95
Tačka tečenja, max., 0C -21 -21 -18
Tačka paljenja, min., 0C 245 245 244