Landing image
Standard i kvalitet

Proizvodi Rafinerije ulja Modriča sačuvali su svoju poziciju na tržištima zahvaljujući kvalitetu koji odgovara specifikacijama, certifikatima i approval-ima (odobrenju) vodećih svjetskih proizvođača automobila.

Tržišna pozicija zagarantovana je strateškim planovima, usavršavanju tehnologije i proširenju asortimana.

Tehnička podrška, razvojni tim i laboratorijska kontrola čuvari su kvaliteta proizvoda Rafinerije ulja Modriča.

Opšteprihvaćeno opredjeljenje zaposlenih jeste unaprijeđenje kvalieta proizvoda u cilju obezbjeđenja:

  • kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca
  • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti
  • sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije
  • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdijevanja

Prateći ovaj pristup, Rafinerija ulja, a.d. Modriča se odazvala pozivu tržišta i sistem poslovanja uredila u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001.

Standardi:

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

Kako bi se osigurao kvalitet proizvoda koji se isporučuje krajnjim kupcima i kako bi se na zahtjev kupaca mogao provjeriti kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržište i zadovoljiti zahtjeve važećih propisa u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite potrošača, bezbjednosti i zaštite okoline, Rafinerija ulja Modriča tokom 2002. godine pokreće aktivnosti na akreditovanju ispitne laboratorije (po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006), kako za vlastite potrebe tako i za potrebe kupaca izvan matičnog preduzeća.

Ispitna laboratorija je Sertifikat o akreditaciji (No. LI-09-01) dobila 2004. godine, 2008. godine je izvršena I reakreditacija, u junu 2012. godine, II reakreditacija, a krajem maja 2016. godine, III reakreditacija Ispitne laboratorije.

Ispitna laboratorija ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, naftnih proizvoda, kočionih tečnosti, rashladnih tečnosti i vode. Sertifikat važi do 14.7.2020. godine.

ISO 9001:2008

Rafinerija ulja Modriča je uspostavila, dokumentovala, implementirala i stalno unapređuje Sistem mendžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008. Upravljanje kvalitetom u Rafineriji je zasnovano na procesnom pristupu u upravljanju pri čemu su identifikovani svi procesi koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća. Na taj način dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom su obuhvaćene aktivnosti svih procesa kao što su: procesi upravljanja preduzećem, proces razvoja, nabavke, skladištenja materijala i proizvoda, proizvodnje maziva, proizvodnje baznih ulja, obezbjeđenja kvaliteta, ZNR i ZŽS, procesi tehničko-tehnološke podrške i procesi opštih poslova.

Rafinerija ulja Modriča od 2001. godine održava implementiran Sistem upravljanja kvalitetom i zadovoljava zahtjeve standarda BS EN ISO 9001:2008, Certificat No-BEO0170227. U 2016. godini izvršena je V resertifikacija ovog standarda. Sertifikat važi do 14.09.2018. godine.

ISO 14001:2004

Kompanija primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001:2004 u cilju:

- upravljanja procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine

-eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu

Sertifikacija prema zahtjevima standarda BS ISO 14001:2004 je izvršena 2010. godine, kada je i dobijen sertifikat Sistem za zaštitu životne sredine. Šest godina kasnije izvršena je II resertifikacija ovog standarda. Sertifikat važi do 14.09.2018. godine.

REACH

Rafinerija ulja Modriča osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a ispunjavanje svih propisa koji proizilaze iz REACH Uredbe o registraciji hemijskih supstanci u proizvodima garancija su da se zadovoljavaju svi kriterijumi iz oblasti zaštite okoline i ljudskog zdravlja, kao i kretanja hemikalija i hemijskih proizvoda.

OHSAS 18001:2007

Rafinerija ulja Modriča primjenjuje Sistem menadžmenta OH&S koji je usaglašen sa zahtjevima OHSAS 1800:2007.

Sistem menadžmenta OH&S obezbjeđuje:

-eliminisanje ili smanjenje rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene OHSAS rizicima povezanim sa njihovim aktivnostima

- održavanje i stalno poboljšanje sistema upravljanja rizicima po bezbijednost i zdravlje ljudi

osiguranje usaglašenosti rada Rafinerije sa OHSAS politikom

Sertifikacija prema zahtjevima OHSAS 18001:2007 je izvršena 2014. godine.