Landing image
Standard i kvalitet

Proizvodi Rafinerije ulja Modriča sačuvali su svoju poziciju na tržištima zahvaljujući kvalitetu koji odgovara specifikacijama, certifikatima i approval-ima (odobrenjima) vodećih svjetskih proizvođača automobila.

Tržišna pozicija zagarantovana je strateškim planovima, usavršavanju tehnologije i proširenju asortimana.

Tehnička podrška, razvojni tim i laboratorijska kontrola čuvari su kvaliteta proizvoda Rafinerije ulja Modriča.

Opšteprihvaćeno opredjeljenje zaposlenih jeste unaprijeđenje kvaliteta proizvoda u cilju obezbjeđenja:

 • kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca,
 • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti,
 • sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije,
 • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdijevanja.

Prateći ovaj pristup, Rafinerija ulja Modriča, se odazvala pozivu tržišta i sistem poslovanja uredila u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda za sisteme upravljanja.

Standardi:

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

Kako bi se osigurao kvalitet proizvoda koji se isporučuje krajnjim kupcima i kako bi se na zahtjev kupaca mogao provjeriti kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržište i zadovoljiti zahtjeve važećih propisa u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite potrošača, bezbjednosti i zaštite okoline, Rafinerija ulja Modriča tokom 2002. godine pokreće aktivnosti na akreditovanju ispitne laboratorije (po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006), kako za vlastite potrebe tako i za potrebe kupaca izvan matičnog preduzeća.

Ispitna laboratorija je Sertifikat o akreditaciji (No. LI-09-01) dobila 2004. godine, 2008. godine je izvršena I reakreditacija, u junu 2012. godine, II reakreditacija, a krajem maja 2016. godine, III reakreditacija Ispitne laboratorije.

Ispitna laboratorija ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, naftnih proizvoda, kočionih tečnosti, rashladnih tečnosti i vode. Sertifikat važi do 14.7.2020. godine.

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001

Rafinerija ulja Modriča je uspostavila, dokumentovala, implementirala i stalno unapređuje Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001. Upravljanje kvalitetom u Rafineriji ulja Modriča je zasnovano na procesnom pristupu u upravljanju pri čemu su identifikovani svi procesi koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća. Na taj način dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom su obuhvaćene aktivnosti ključnih procesa kao što su:

 • proces upravlјanja organizacijom (utvrđivanje konteksta organizacije, liderstvo, planiranje, upravljanje kvalitetom, zaštitom na radu, zaštitom životne sredine i zaštitom od požara),
 • proces realizacije proizvoda (nabavka, razvoj, proizvodnja baznih ulјa i parafina i proizvodnja maziva),
 • proces podrške (energetika, održavanje i remont, laboratorijsko ispitivanje, upravlјanje lјudskim resursima i skladištenje).

Zahtjevi standarda ISO 9001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje motornih i industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih tečnosti,
 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje baznih ulja i parafina.

Resertifikacija prema zahtjevima standarda ISO 9001 je izvršena u junu 2021 godine. Sertifikat važi od 11.07.2021. godine. do 10.07.2024 godine.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001

Rafinerija ulja Modriča primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001 u cilju:

 • upravljanja procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine,
 • eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Zahtjevi standarda ISO 14001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje motornih i industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih tečnosti,
 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje baznih ulja i parafina.

Resertifikacija prema zahtjevima standarda ISO 14001 je izvršena u junu 2021 godine. Sertifikat važi od 11.07.2021. godine. do 10.07.2024 godine.

REACH

Rafinerija ulja Modriča osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a ispunjavanje svih propisa koji proizilaze iz REACH Uredbe o registraciji hemijskih supstanci u proizvodima garancija su da se zadovoljavaju svi kriterijumi iz oblasti zaštite okoline i ljudskog zdravlja, kao i kretanja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu ISO 45001

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u Rafineriji ulja Modriča obezbjeđuje:

 • eliminisanje ili smanjenje rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene OH&S rizicima povezanim sa njihovim aktivnostima,
 • održavanje i stalno poboljšanje sistema upravljanja rizicima po bezbjednost i zdravlje ljudi,
 • osiguranje usaglašenosti rada Rafinerije sa OH&S politikom i ciljevima.

Zahtjevi standarda ISO 45001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje motornih i industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih tečnosti,
 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje baznih ulja i parafina.

Prva sertifikacija Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u Rafineriji ulja Modriča je izvršena 2014. godine. Sertifikacija prema zahtjevima ISO 45001 je izvršena 2020. godine, a sertifikat važi do 11.10.2023. godine.