Landing image
Standard i kvalitet

Proizvodi Rafinerije ulja Modriča sačuvali su svoju poziciju na tržištima zahvaljujući kvalitetu koji odgovara specifikacijama, certifikatima i approval-ima (odobrenjima) vodećih svjetskih proizvođača automobila.

Tržišna pozicija zagarantovana je strateškim planovima, usavršavanju tehnologije i proširenju asortimana.

Tehnička podrška, razvojni tim i laboratorijska kontrola čuvari su kvaliteta proizvoda Rafinerije ulja Modriča.

Opšteprihvaćeno opredjeljenje zaposlenih jeste unaprijeđenje kvaliteta proizvoda u cilju obezbjeđenja:

 • kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca,
 • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti,
 • sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije,
 • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdijevanja.

Prateći ovaj pristup, Rafinerija ulja Modriča, se odazvala pozivu tržišta i sistem poslovanja uredila u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda za sisteme upravljanja.

Standardi:

BAS EN ISO/IEC 17025:2018

Kako bi se osigurao kvalitet proizvoda koji se isporučuje krajnjim kupcima i kako bi se na zahtjev kupaca mogao provjeriti kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržište i zadovoljiti zahtjeve važećih propisa u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite potrošača, bezbjednosti i zaštite okoline, Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča, tokom 2002. godine pokreće aktivnosti na akreditovanju ispitne laboratorije (po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006), kako za vlastite potrebe tako i za potrebe kupaca izvan matičnog preduzeća.

Ispitna laboratorija je Sertifikat o akreditaciji (No. LI-09-01) dobila 2004. godine, 2008. godine je izvršena I reakreditacija, u junu 2012. godine, II reakreditacija, krajem maja 2016. godine, III reakreditacija, a početkom septembra 2020. godine, IV reakreditacija Ispitne laboratorije.

Ispitna laboratorija ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, naftnih proizvoda-maziva, parafina, kočionih tečnosti, rashladnih tečnosti i vode.

Sertifikat važi do 14.07.2024. godine.

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001

Rafinerija ulja Modriča je uspostavila, dokumentovala, implementirala i stalno unapređuje Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001. Upravljanje kvalitetom u Rafineriji ulja Modriča je zasnovano na procesnom pristupu u upravljanju pri čemu su identifikovani svi procesi koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća. Na taj način dokumentacijom sistema upravljanja kvalitetom su obuhvaćene aktivnosti ključnih procesa kao što su:

 • proces upravlјanja organizacijom (utvrđivanje konteksta organizacije, liderstvo, planiranje, upravljanje kvalitetom, zaštitom na radu, zaštitom životne sredine i zaštitom od požara),
 • proces realizacije proizvoda (nabavka, razvoj, proizvodnja ambalaže, proizvodnja motornih ulja i maziva),
 • proces podrške (energetika, održavanje i remont, laboratorijsko ispitivanje, upravlјanje lјudskim resursima i skladištenje).

Zahtjevi standarda ISO 9001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • Pružanje usluge skladištenja baznih ulja i parafina,
 • Pružanje usluge razvoja ,  proizvodnje i skladištenja  motornih ulja,  industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih  tečnosti,
 • Pružanje usluge proizvodnje plastične  ambalaže.

Dokumentovane informacije o implementaciji Sistema upravljanja kvalitetom su u prilogu:

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001

Rafinerija ulja Modriča primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001 u cilju:

 • upravljanja procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine,
 • eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Zahtjevi standarda ISO 14001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • Pružanje usluge skladištenja baznih ulja i parafina,Pružanje usluge razvoja ,  proizvodnje i skladištenja  motornih ulja,  industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih  tečnosti;
 • Pružanje usluge proizvodnje plastične  ambalaže.

Dokumentovane informacije o implementaciji Sistema upravljanja zaštitom životne sredine su u prilogu:

REACH

Rafinerija ulja Modriča osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a ispunjavanje svih propisa koji proizilaze iz REACH Uredbe o registraciji hemijskih supstanci u proizvodima garancija su da se zadovoljavaju svi kriterijumi iz oblasti zaštite okoline i ljudskog zdravlja, kao i kretanja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Sistem upravljanja bezbjednošću i zdravljem na radu ISO 45001

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u Rafineriji ulja Modriča obezbjeđuje:

 • eliminisanje ili smanjenje rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene OH&S rizicima povezanim sa njihovim aktivnostima,
 • održavanje i stalno poboljšanje sistema upravljanja rizicima po bezbjednost i zdravlje ljudi,
 • održavanje usaglašenosti rada Rafinerije sa OH&S politikom i ciljevima.

Zahtjevi standarda ISO 45001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na:

 • Pružanje usluge skladištenja baznih ulja i parafina,
 • Pružanje usluge razvoja ,  proizvodnje i skladištenja  motornih ulja,  industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih  tečnosti;
 • Pružanje usluge proizvodnje plastične  ambalaže.

Dokumentovane informacije o implementaciji Sistema upravljanja  bezbjednošću i zdravljem na radu su u prilogu: