Landing image
Основни подаци
Пуно пословно име: Акционарско друштво за производњу, прераду и промет деривата нафте “Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича
Скраћено пословно име: “Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича
Сједиште: улица Војводе Степе Степановића бр.49, Модрича

Пословне информације и документација:

ЈИБ: 4400194130000
ПИБ: 400194130000
Матични број: 1056409
Регистарски број: 60-02-0007-10 (Окружни привредни суд Добој)

Пословне банке:

Атосбанк: 567-241-11000247-74