Landing image
Osnovni podaci
Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte “Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča
Skraćeno poslovno ime: “Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča
Sjedište: ulica Vojvode Stepe Stepanovića br.49, Modriča

Poslovne informacije i dokumentacija:

JIB: 4400194130000
PIB: 400194130000
Matični broj: 1056409
Registarski broj: 60-02-0007-10 (1-4627-00)- Okružni privredni sud Doboj

Poslovne banke:

ATOS BANK a.d. Banja Luka: 567-241-11000247-74