Landing image
Организациона структура

Органи друштва

Скупштина Друштва:


Право учествања у раду Скупштине акционара остварају сви акционари Друштва према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.

Управни одбор Друштва:

Андреј Гетингер, предсједник
Денис Максимов, члан
Владимир Лиман, члан

Директор Друштва:

Кирилл Ткачев

Замјеници директора:

Зоран Јовановић, Замјеник генералног директора за производњу-главни инжењер
др Стојан Симић, Замјеник генералног директора за логистику и одржавање

Власничка структура:

Акционари према списку Централног регистра за хартије од вриједности а.д. Бања Лука.