Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestvanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Igor Ščelkunov, predsjednik
Denis Maksimov, član
Margarita Tatarnova, član

Direktor Društva:

Oniščenko Vladimir

Zamjenici direktora:

Zoran Jovanović, Zamjenik generalnog direktora za proizvodnju-glavni inženjer
dr Stojan Simić, Zamjenik generalnog direktora za logistiku i održavanje

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.