Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestvanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Andrej Getinger, predsjednik
Denis Maksimov, član
Vladimir Liman, član

Direktor Društva:

Evgeny Kochnev

Zamjenici direktora:

Yury Kostin, Zamjenik generalnog direktora za pitanje bezbjednosti
Zoran Jovanović, Zamjenik generalnog direktora za proizvodnju-glavni inženjer
Ivan Šket, Zamjenik generalnog direktora za finansijske poslove
Dr Stojan Simić, Zamjenik generalnog direktora za logistiku i održavanje

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.