Landing image
Istorijat i budućnost
1954.

Temelj Rafinerije ulja Modriča je zanatska hemijska radnja “Budućnost” koju je u Modriči 1954. godine osnovao majstor Ilija Panić. Radnja je zapošljavala pet radnika, a prvi proizvodi bili su parket mast, tovotna kolomast i pasta za cipele.

1957.

Radionica je promijenila ime u Bosnahem-proizvodnja tehničkih maziva Modriča.

1961.

Integracija sa Rafinerijom nafte Brod, kada modrička Rafinerija postaje značajan faktor na jugoslovenskom tržištu.

1964.

Proizvedena prva motorna ulja iz porodica OPTIMA i MAXIMA.

1970.

Rafinerija ulja Modriča ulazi u sastav HENE (bosanskohercegovačka naftna i hemijska industrija).

1973.

Rafinerija ulja Modriča se integriše sa Energoinvestom iz Sarajeva.

1980.

Puštena su u rad nova postrojenja za proizvodnju baznih ulja i parafina, na osnovu baznog uljnog štoka koji se dobiva iz Rafinerije nafte Brod.

1989.

Ostvaren je najveći obim proizvodnje od 69.373 tona gotovih proizvoda.

1990.

Proizvedeno je preko 46 000 tona maziva i prerađeno je oko 70 000 tona baznog uljnog štoka.

1991.

Rafinerija ulja Modriča je značajan izvoznik baznih ulja i parafina u zemlje zapadne Evrope, a kao renomirani proizvođač motornih ulja i maziva, te baznih ulja i parafina ulazi u čvrste poslovne aranžmane sa poznatim svjetskim kompanijama kao sto su Orogil, Golf, Ammoco, Wintershall i dr.

1992.

Rat na prostoru bivše Jugoslavije prekida dinamičan i progresivan razvoj Rafinerije ulja Modriča. U toku rata dolazi do velikih oštećenja ukupnih materijalnih dobara, a vrijednost štete se procjenjuje na oko 45 miliona maraka.Posledice rata svele su proizvodnju na 1000 – 2000 tona maziva godišnje.

1996.

Dolazi do ponovnog intenziviranja proizvodnje.

2003.

Izvršena je transformacija preduzeća u Akcionarsko društvo u kome je najveći broj akcija (62,3%) u državnom vlasništvu; 13,35% u vlasništvu akcionara po vaučer ponudi, 11,01% su interni dioničari, Penzioni fond RS raspolaže sa 8,9% vrijednosti i Fond za restituciju sa 4,45%.

2004.

Manifestacijama u krugu firme i gradu proslava 50 godina rada.


Na završnoj svečanosti upriličenoj u motelu “Majna”, vlasništvu rafinerije ulja, dodijeljene plakete, zahvalnice i pokloni zaslužnim radnicima, poslovnim partnerima i naravno rafinerijinim penzionerima koji su svojim radom i zalaganjem Rafineriji ulja Modriča obezbijedili imidž kakav danas ima.

2007.

Izvršena je privatizacija akcija u državnom vlasništvu od strane ruske kompanije “NjeftegazInKor”, tako da ova kompanija posjeduje 75,65% akcija.

2008.

Pokrenut remont postrojenja za proizvodnju baznih ulja i parafina.

2014.

Izgrađen novi Blending centar. Vrijednost ovog kapitalno-investiconog projekta iznosila je 14 miliona evra, a Rafineriju svrstala u red najsavremenijih u Evropi.

2015.

Pušten u rad novi Blending centar koji je obezbjedio visoki kvalitet proizvoda i uticao na značajno proširenje palate proizvoda

Budućnost

Rafinerija ulja Modriča i u 2018. godini nastavlja sa modernizacijom proizvodnih procesa i opreme.

U cilju obezbjeđivanja stabilnosti u radu i nesmetanoj proizvodnji hidrokrekovanih baznih ulja planirana je potpuna zamjena filtera i prateće opreme na postrojenju deparafinacije.

Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 5 miliona KM. Zamjena filtera planirana je za period od 01.08. do 30.11. 2018. godine.

Pored ovog projekta, planirana je i rekonstrukcija postrojenja za pakovanje gotovih proizvoda.