Landing image
Испитна лабораторија

ИСПИТНА ЛАБОРАТОРИЈА

Испитна лабораторија, као посебна организациона јединица Рафинерије уља Модрича основана је прије више од 58 година.

Данас је то модерна, акредитована лабораторија у саставу акционарског друштва Рафинерије уља Модрича са 23 стално запослена извршиоца који раде више од 180 различитих физичко-хемијских, механичких и електричних испитивања.

Испитна лабораторија оспособљена је за испитивање:

  • физичко-хемијских карактеристика средстава за подмазивање и хлађење у индустрији и саобраћају произведених на бази минералних и синтетских сировина
  • средстава за хлађење мотора на бази гликола
  • кочионих течности
  • мазивих масти
  • парафина
  • воде (индустријска и отпадна)
  • сировина од којих су наведени производи сачињени и хемикалија

Снага испитне лабораторије огледа се у модерној опреми и стручној оспособљености запослених који обезбјеђују брза и поуздана испитивања. Развој система квалитета условио је савремено функционисање испитне лабораторије и рад у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 и БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025.

Испитна лабораторија је акредитована према захтјевима БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025 још 2004. год. Рјешењем бр. ЛИ-09.01, чиме је потврђена њена оспособљеност и компетентност за обављање 60 различитих акредитованих стандардних метода испитивања и узорковања течних нафтних производа.

Политика квалитета испитне лабораторије је саставни дио политике квалитета Рафинерије уља Модрича.

Особље испитне лабораторије чине инжењери и техничари који посједују велико искуство, вјештине и знање из области испитивања нафтних деривата, сродних производа и хемикалија. Константно се ради на стицању нових знања, увођењу нових метода испитивања и обукама за рад на новој опреми/апаратима за испитивање. Као потврда оспособљености и прецизности запослених је и стално учествовање у међународним међулабораторијским испитивањима (Институте фор Интерлабораторy Студес – ИИС, Спијкениссе, тхе Нетхерландс).

Основна дјелатност испитне лабораторије је првенствено усмјерена на пружање услуга секторима у оквиру Рафинерије уља Модрича. Испитна лабораторија прати читав процес прераде базне уљне смјеше (БУС), производње базних уља и парафина, мазива, функционалних течности као и процес производње индустријских вода те квалитет отпадних вода.

Испитна лабораторија пружа услуге и трећим лицима. Примарни интерес испитне лабораторије је да испитивање увијек обавља у складу са наведеним методама и захтјевима купца, ради постизања њиховог потпуног задовољства уз стално повећање ефикасности и ефективности комплетног пословања испитне лабораторије.

Резултати испитивања су пословна тајна, па се сходно томе на такав начин са њима и поступа. Свим корисницима услуга испитивања, на њихов захтјев, испитна лабораторија омогућава присуство током испитивања властитих узорака.

Захтјеви за испитивање

Сваки захтјев за испитивање мазива, уља и сродних производа из дјелокруга испитне лабораторије прати писани захтјев за испитивање!

Захтјеви за испитивање се могу послати на маил: пмирко@модрицаоил.цом