Landing image
Етика пословања

Посебна пажња у „Рафинерији уља Модрича“ а.д. Модрича увијек се придавала етици пословања у односима са органима власти, пословним партнерима и запосленим. Начела савјесног пословања, социјалне одговорности и потпуне нетолеранције према корупцији у било којем облику њене манифестације за нас увијек имају приоритетан значај. Не бавимо се и не учествујемо у прању новца. Поштујемо законе држава у којима послујемо.

У „Рафинерији уља Модрича“ а.д. Модрича на снази је Антикорупциона политика, Кодекс корпоративне етике и низ других докумената који успостављају стандарде одговорног понашања и садрже основна начела, одредбе и процедуре у вези са спречавањем и сузбијањем корупције. Кодекс корпоративне етике афирмише посвећеност Компаније и њеног руководства високим етичким стандардима вођења транспарентног и одговорног пословања, чији је циљ унапређење корпоративне културе, праћење најбољих пракси корпоративног управљања и одржавање пословног угледа Компаније на одговорајућем нивоу.  

Запослени у Компанији независно од радних обавеза које обављају, лично су одговорни за непоштовање одредби Кодекса корпоративне етике.

Углед који уживамо као транспарентно и одговорно Друштво од суштинског је значаја за наш успјех. Пословање у складу са етичким начелима учвршћује углед „Рафинерије уља Модрича“ а.д. Модрича данас, и обезбјеђује одржив развој у будућности.

  

С поштовањем,

Генерални директор                                                                         Кирил Ткачев