Landing image
Etika poslovanja

Posebna pažnja u „Rafineriji ulja Modriča“ a.d. Modriča uvijek se pridavala etici poslovanja u odnosima sa organima vlasti, poslovnim partnerima i zaposlenim. Načela savjesnog poslovanja, socijalne odgovornosti i potpune netolerancije prema korupciji u bilo kojem obliku njene manifestacije za nas uvijek imaju prioritetan značaj. Ne bavimo se i ne učestvujemo u pranju novca. Poštujemo zakone država u kojima poslujemo.

U „Rafineriji ulja Modriča“ a.d. Modriča na snazi je Antikorupciona politika, Kodeks korporativne etike i niz drugih dokumenata koji uspostavljaju standarde odgovornog ponašanja i sadrže osnovna načela, odredbe i procedure u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem korupcije. Kodeks korporativne etike afirmiše posvećenost Kompanije i njenog rukovodstva visokim etičkim standardima vođenja transparentnog i odgovornog poslovanja, čiji je cilj unapređenje korporativne kulture, praćenje najboljih praksi korporativnog upravljanja i održavanje poslovnog ugleda Kompanije na odgovorajućem nivou.  

Zaposleni u Kompaniji nezavisno od radnih obaveza koje obavljaju, lično su odgovorni za nepoštovanje odredbi Kodeksa korporativne etike.

Ugled koji uživamo kao transparentno i odgovorno Društvo od suštinskog je značaja za naš uspjeh. Poslovanje u skladu sa etičkim načelima učvršćuje ugled „Rafinerije ulja Modriča“ a.d. Modriča danas, i obezbjeđuje održiv razvoj u budućnosti.

  

S poštovanjem,

Generalni direktor                                                                         Kiril Tkačev