Landing image
Безбједносна линија

Линија за хитне позиве - елемент система борбе против корупције, превара и проневјера у "Рафинерији уља Модрича" а.д. Модрича.

На начине наведене ниже сваки радник "Рафинерије уља Модрича" а.д. Модрича. као и други грађани могу јавити о фактима који изазивају сумњу и бригу, повезаних могућношћу појаве корупције, преваре и проневјере, те другим озбиљним кршењима и злоупотребама у "Рафинерији уља Модрича" а.д. Модрича.

Информација се може јавити помоћу неколико канала:

+ 387 65 083 592


Путем телефона -нон-стоп

antikor@modricaoil.com


Путем електронске поште


Ради осигурања заштите радника, који су дојавили информацију путем линије за хитне позиве, од формалних и неформалних санкција, од стране послодавца подузете су сљедеће мјере:

- канали везе линија за хитне позиве односи се искључиво на раднике одјела безбједности - структурну радну јединицу која је овлаштена да разматра и провјерава долазну информацију, врши анализу и службене истраге ако је потребно, те која је непосредно потчињена Генералном директору;
- лицу које дојави информације гарантује се поштовање објективности и повјерљивости приликом разматрања достављене информације;
- анонимне дојаве се разматрају (истовремено, треба имати на уму да достављање контактне информације доприносу потпунијем проучавању питања, захваћених у поступку, на рачун могућности прецизирања добијене информације, а такође омогућава повратну везу);
- за запосленике "Рафинерије уља Модрича" а.д. Модрича - радник који дојави информацију о њему познатим фактима корупције, преваре, проневјере или другим злоупотребама, у случају извођења дисциплинског поступка од стране тог лица у току године након наведене поруке, мјере дисциплинске одговорности примјењују се само према резултатима разматрања релевантног питања на Дисциплинској комисији уз поштовање начина примјене дисциплинских казни, предвиђених Законом о раду;