Biblioteka

Biocidi u sredstvima za obradu metala

Hidrokrekovana bazna ulja u formulacijama sredstava za obradu metala

Mogucnosti zamjene hlorparafina u sredstvima za obradu metala

Produzenje vijeka trajanja emulzija izborom adekvatnog biocida

Sinergisticko djelovanje antioksidanasa na oksidacionu stabilnost

Struktura proizvoda vakuum destilacije u zavisnosti od kvaliteta bazne uljne sirovine

Uticaj cvrstih dodataka na karakteristike mazivih masti

Uticaj kiselinom aktiviranog bentonita na oksidacionu stabilnost hidrokrekovanih baznih ulja

Uticaj mehanickih necistoca na kvalitet baznih ulja

Vodorastvorna sredstva - juce, danas, sutra