Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

5. JUNI: Dan zaštite životne sredine

Rafinerija ulja Modriča već treću godinu za redom obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine.

Cilj nam je da predstavimo našu Rafineriju kao ekološki osvješćenu kompaniju. Danas, kad je postalo gotovo popularno govoriti o negativnom uticaju čovjeka na životnu sredinu, pokušali smo da svojim primjerom ukažemo da svaki pojedinac kao i preduzeća i organizacije uz nevelike napore mogu doprinijeti poboljšanju uslova životne i radne sredine.

U protekloj godini uradili smo niz projekata koji doprinose smanjenju potrošnje prirodnih resursa, korištenju obnovljivih izvora energije, smanjenju zagađenja vode, vazduha i zemljišta. Tako smo izgradili fotonaponsku elektranu snage 100 kW, postavljanje solarnih panela za potrošnu toplu vodu, izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete i ugradnja štedljivih sijalica, hidrogeološko bušenje 4 bunara sirove vode, povrat otpadne vode i kondenzata u proces, itd. Redovno pratimo koncentracije polutanata u dimnim gasovima i otpadnoj vodi.

Mislim da je ovo dovoljan broj svijetlih primjera kako zaštiti prirodu i racionalno koristiti sve njene raspoložive resurse, a takođe i poziv svim našim sugrađanima i ljudima uopšte da nam se pridruže sa svojim idejama kako bismo u budućnosti čak i zajedno radili.