Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

ULJE ZA KALUPE 200

Ulje za kalupe je veoma kvalitetno ulje uz koje sadrži polarne aditive za poboljšanje prionljivosti.

Ulje za kalupe se primjenjuje kao sredstvo za podmazivanje kalupa za proizvodnju siporeksa i sličnih proizvoda pri povišenim radnim temperaturama. Obezbjeđuje nesmetano odvajanje kalupa od osnovnog materijala – siporeksa.

 

Specifikacije

Oznake: ISO 3448

Pakovanje [kom x L]: 1x200

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 180-220

Tačka paljenja [°C (min)]: 240

Tačka tečenja [°C (min)]: -8