Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

ULJA ZA REZANJE EPN - 22

EPN-22 je čisto višenamjensko ulje neaktivnog tipa koje se dobija se od rafinisanog mineralnog ulja i aditiva koji ne sadrže hlor i aktivni sumpor. Odlikuje se dobrim antioksidacionim, antikorozionim i antihabajućim svojstvima, a u uslovima visokih opterećenja sprečava zavarivanje.

Namijenjeno je za operacije rezanja kod obrade metala. Koristi se za hlađenje i podmazivanje kod obrade obojenih metala i njihovih legura, kao i za lake i srednje teške operacije rezanja čelika.

Pogodno je za obradu na automatima, gdje osim hlađenja podmazuje i samu mašinu.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, L – MHC; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L.

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 19,8 - 24,2

Tačka paljenja [°C (min)]: 170