Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

TERMOL SE - 15

Termol SE 15 pripada grupi emulzionih ulja jer sadrži posebne emulgatore koji obezbjedjuju bolje kvašenje radne površine, a okaljeni komadi se mogu ispirati vodom.

Ulja se mogu miješati sa vodom i kao emulzija koristiti za indukciono kalenje.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743 – 14, L – UHA

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 13,5 - 16,5

Tačka paljenja [°C (min)]: 150