Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

TERMOL S - 68

Termol S je čisto ulje za kalenje koje se 68 dobija se od visoko rafinisanih mineralnih ulja parafinske osnove i specijalno izabranog paketa aditiva.

Primjenjuje se za kaljenje alatnih i konstrukcionih čelika koji se zagrijavaju na visoke temperature kaljenja, uz prisustvo vazduha.

Visoka tačka paljenja i  odlična termička i oksidaciona stabilnost ulja pri eksploatacionim uslovima produžavaju životni vijek opreme i ulja, te time smanjuju troškove održavanja. Kaljenje je svijetlo, a faze hlađenja su konstantne tokom upotrebnog vijeka ulja.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743 – 14, L – UHC

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 61,2 - 74,8

Tačka paljenja [°C (min)]: 240