Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

TANTAL 2 EP MoS

TANTAL – 2 EP MoS je maziva mast koja se sastoji od homogene disperzije dobijene na bazi nekarboksilatnog ugušćivača (oleofilnog silicijumdioksida) i visokokvalitetne uljne osnove sa dodatkom posebno odabranog paketa aditiva.

Sadrži aditive za podnošenje visokih pritisaka (EP aditivi) i molibden disulfid koji omogućavaju primjenu u uslovima visokih opterećenja.

TANTAL – 2 EP MoS je maziva mast koja se primjenjuje  za podmazivanje elemenata za prijenos snage i drugih tribomehaničkih dijelova koji su trajno izloženi povišenim temperaturama, visokim pritiscima, udarima i vibracijama.

Primjenjuje u temperaturnom području od –20 0C do 180 0C, u kraćim intervalima i do 200 0C.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743–9; ISO L–XBGEB2; DIN 51825 – KPF2S–20; DIN 51502

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XBGEB 2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 265-295

Tačka kapanja [°C (min)]: >260

Sila svarivanja N >2000