Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUBE CS 1000

Molube CS 1000 je cirkulaciono ulje parafinske osnove sa naročito izraženim deemulzionim svojstvima, namijenjeno za podmazivanje cirkulacionih sistema.

Molube CS 1000 služi za podmazivanje industrijske opreme koja radi u uslovima povećane vlažnosti. Posebno se preporučuje za podmazivanje Morgoil i Demag ležajeva, valjaoničnih stanova, reduktora, centrifugalnih pumpi, vazdušnih kompresora i sličnih uređaja. Pretežno se primjenjuje u velikim sistemima podmazivanja i to prije svega u valjaonicama i industriji papira. Posebno odabran paket aditiva pruža vrhunsku termičku i oksidacionu stabilnost, čime se osigurava postojanost performansi ulja tokom eksploatacije i u najtežim primjenama.

 

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/4 (HL); DIN 51506; MORGAN CONSTRUCTION COMPANY

Pakovanje [kom x L]: 1x200

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 900-1100

Index viskoznosti [min]: 95

Tačka paljenja [°C (min)]: >260

Tačka tečenja [°C (min)]: -5