Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUB OZ

Molub OZ je neemulgujuće ulje za obradu metala neaktivnog tipa koje nije agresivno na bakar i njegove legure. Proizvodi se na bazi mineralnih baznih ulja miješane osnove, antihabajućih aditiva, inhibitora korozije i oksidacije, te aditiva za poboljšanje mazivosti i prionljivosti.

Namijenjeno  za obradu svih vrsta čelika, obojenih metala i njihovih legura kod operacija ozubljenja, glodanja sa velikim brzinama i kod operacija rezanja. Posebno je pogodno za obradu na mašinama Glieson, Cerlikon i Klingeluberg. Kod obrade omogućava dobro podmazivanje i hlađenje i dobar kvalitet obrađene površine.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, ISO – MHE ; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Metalna bačva od 60 L i 200 L

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 41,0 - 46,0

Tačka paljenja [°C (min)]: 190