Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

MOLUB NA

Molub NA je neemulgujuće ulje za obradu metala neaktivnog tipa. Proizvodi se na bazi mineralnih baznih ulja miješane osnove, antihabajućih aditiva, inhibitora korozije i oksidacije. Ne djeluje agresivno na bakar i njegove legure

Namijenjeno je za obradu svih vrsta čelika i obojenih metala na strugovima i automatima, a naročito je pogodan za automatsku obradu na indeks automatima. Kod obrade omogućava dobro podmazivanje i hlađenje i dobar kvalitet obrađene površine. Osim hlađenja i podmazivanja vrši i podmazivanje mašine.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/7, ISO – MHE ; ISO/TS 12927

Pakovanje [kom x L]: Metalna bačva od 60 L i 200 L.

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 41,0 - 46,0

Tačka paljenja [°C (min)]: 190