Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

KOMPRIMOL 680

Komprimol 680 je visoko kvalitetno mineralno ulje izuzetne oksidacione stabilnosti i odličnih antikorozivnih i antihabajućih osobina, namijenjeno za podmazivanje vazdušnih kompresora.

Komprimol 680 preporučuje se za klipne i rotacione vazdušne kompresore kao i vakuum pumpe koje se primjenjuju u širokom rasponu temperatura, brzina i opterećenja. Pogodno je za vazdušne kompresore čija radna temperatura dostiže 220 0C.

 

Specifikacije

Oznake: ISO 6521 LDAB ; ISO 6521 LDAA; DIN 51506 VDL; DIN 51506 VBL

Pakovanje [kom x L]: 1x60, 1x200

Viskoznost [40°C, mm²/s]: 612-748

Index viskoznosti [min]: 90

Tačka paljenja [°C (min)]: 285

Tačka tečenja [°C (min)]: -5