Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

HIPOIDNO ULJE LS SAE 80W-90

Hipoidno ulje “LS” se preporučuje za podmazivanje zupčastih prenosnika kod kojih se pored osnovnih klasičnih zahtjeva moraju ispuniti zahtjevi o posjedovanju LS (Limited Slip) osobina.

Primjenjuje se za sve tipove vozila i mehanizacije kod kojih proizvođač zahtijeva ovaj kvalitetni nivo.

Specifikacije

Oznake: API GL-5; ZF TE-ML 05C,12C, 16E, 21C

Pakovanje [kom x L]: 1x60, 1x200

Viskoznost [100°C, mm²/s]: 15,0-17,0

Index viskoznosti [min]: 110

Tačka paljenja [°C (min)]: 200

Tačka tečenja [°C (min)]: -18