Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

HIPOIDNO ULJE B SAE 80W

Višenamjensko ulje koje se primjenjuje za podmazivanje mjenjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primjena ulja sa EP svojstvima. Primjenjuju se u prenosnicima automobila, komercijalnih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije kod kojih se preporučuje kvalitetni nivo API GL-5.

Specifikacije

Oznake: API GL-5; MIL-L-2105 D; MAN 342; MB 235.0; ZF TE-ML 07A, 08, 9B, 16B, 16C, 16D, 17D, 21A

Pakovanje [kom x L]: 12x1, 4x4, 1x60, 1x200

Viskoznost [100°C, mm²/s]: 8,5-9,5

Index viskoznosti [min]: 120

Tačka paljenja [°C (min)]: 220

Tačka tečenja [°C (min)]: -18